طراحی و اجراء سالن های همایش و آمفی تاتر

شرکت کارخانجات صنایع چوب رضوی یا اجراء و پیاده سازی چندین پروژه مطرح در سطح کشور توانمندی و مهارت های تیم طراحی و اجراء خود در اجرا هر چه بهتر پروژه های پیش رو به نمایش گذاشته است در ادامه برخی از این پروژه ها را معرفی خواهیم کرد
سالن همایش های آستان قدس رضوی مشهد

سالن همایش های دانشگاه شهر زاهدان

سالن همایش های دبیرستان معارف امام رضا مشهد

سالن همایش های شورای شهر مشهد

سالن همایش های هتل پارس مشهد

سالن همایش های بنیاد پژوهش های اسلامی مشهد