طراحی و ساخت انواع تجهیزات چوبی اماکن مذهبی و مساجد

شرکت کارخانجات صنایع چوب رضوی با بهره گیری از تجربه سال ها تلاش و اجراء ، و پیاده سازی پروژه های مختلف مذهبی ، خدماتی شامل طراحی، ساخت این تجهیزات به شرح زیر ارایه میدهد
طراحی و ساخت انواع محراب های چوبی مساجد

طراحی و ساخت انواع تجهیزات چوبی گره چینی و سنتی چوبی

طراحی و ساخت انواع منبرهای گره چینی و سنتی چوبی

طراحی و ساخت انواع محراب های چوبی مساجد