AQR WOOD INDUSTRIAL COMPANY

طراحی و اجراء موزه و تجهیزات وابسته به آن

شرکت کارخانجات صنایع چوب آستان قدس رضوی فعالیت های خود در زمینه طراحی و پیاده سازی موزه و تجهیزات مربوطه مبتنی بر علم روز دنیا در قالب پروژه هایی فاخر ارایه می نماید که در ادامه برخی از این خدمات معرفی می گردد


خدمات و تجهیزاتی که دراین زمینه قابل ارائه می باشند