AQR WOOD INDUSTRIAL COMPANY
طراحی داخلی اماکن مذهبی و سنتی

شرکت کارخانه جات صنایع چوب رضوی با سابقه ای درخشان و طراحی و اجراء بسیاری از اماکن متبرکه مذهبی در ارایه این خدمات آمادگی لازم را برخوردار می باشد برخی از پروژه های انجام شده و خدمات قابل ارایه در این زمینه به شرح زیر می باشد
نمازخانه حرم مطهر ضوی

نمازخانه حرم مطهر ضوی

نمازخانه حرم مطهر ضوی
نمازخانه حرم مطهر ضوی

نمازخانه حرم مطهر ضوی

نمازخانه حرم مطهر ضوی

برخی از خدمات قابل ارایه در زمینه طراحی اماکن مذهبی و فضاهای سنتی توسط این شرکت

طراحی و پیاده سازی انواع سقف های چوبی

طراحی و پیاده سازی انواع سقف های چوبی

طراحی و پیاده سازی انواع سقف های چوبی

طراحی و پیاده سازی انواع سقف های چوبی

طراحی و پیاده سازی انواع سقف های چوبی

طراحی و پیاده سازی انواع سقف های چوبی

طراحی و پیاده سازی انواع سقف های چوبی

طراحی و پیاده سازی انواع سقف های چوبی

طراحی و پیاده سازی انواع سقف های چوبی