شرکت صنایع چوب آستان قدس رضوی

سرویس مبلمان کلاسیک

مبل بارمان

ست هفت نفره
پارچه درجه یک اورپایی
قیمت : 77.000.000 ریال

نمایش جزئیات

مبل تخت خواب شونیکان

ست هفت نفره
پارچه درجه یک اورپایی
قیمت : 94000000 ریال

نمایش جزئیات

ست هفت نفره تیدا

پارچه درجه یک اورپایی
قیمت : 63.000.000 ریال

مبل بارمان

ست هفت نفره
پارچه درجه یک اورپایی
قیمت : 77.000.000 ریال

نمایش جزئیات

ست 7نفره آدین

ست هفت نفره
پارچه درجه یک اورپایی
قیمت : 99.000.000 ریال

نمایش جزئیات

مبل تک نفره تیدا

ست هفت نفره