شركت كارخانجات صنايع چـوب آستان قدس رضوي

شركت كارخانجات صنايع چـوب آستان قدس رضوي بعنوان اولين مجمـوعــه صنـايـع چـوبـي داراي كار بــرد نشــان استــانـدارد مـلـي ايران در استان خراسان ، از ســال1363 در طــرح تـوسعــه حريم حـرم مطهـر حضـرت رضـا «ع» فعـاليت خـود را آغـاز وبا گسترش كمي و كيفي دامنه فعاليت ، درسـال 1375 بـه ثبت وبصورت مستقل شروع بكار نمود.
درپي اين تلاش با استفاده ازروشهاي نوين صنعت چوب ونيزبهره گيري از نيروهاي جوان، متعهد ومتخصص، شركت موفق گرديد تاضمن احياءهنرهاي اسلامي مانندگره چيني،معرق وآلات چيني درديگرزمينه هاي صنايع چوبي نيزبه موفقيت ها و دستاوردهاي مهمي نايل گردد بطوريكه درسال1379موفق به دريافت كاربردنشان استاندارد ملي ايران و درسالهاي 1380، 1385، 1388، 1389بعنوان واحد نمونه صنايع دراستان خراسان رضوي انتخاب شود.
در حال حاضراین شركت علاوه بر انجام کارهای چوبی هنری درحرم حضرت رضا(ع)، مجري، مشاور،طراح وتوليد كننده انواع مصنوعات چوبي در زمينه هنرهاي چوبي بامعيارهاي اصيل ايراني واسلامي، شامل طرح هاي هنري سنتي گره چيني ومعرق مخصوص اماكن مذهبي،انواع پنجره و دربهاي چوبي، مبلمان آموزشي، اداري و مسكوني، تجهيزات و مصنوعات چوبي استاندارد كتابخانه اي و مراكزآموزشي، دكوراسيون هتل ها، موزه ها، مراكز سينمائي، سالن هاي همايش و اجتماعات مي باشد .