شركت كارخانجات صنايع چـوب آستان قدس رضوي

خدمات ما


طراحی داخلی

سیستم درب چوبی
تجهیزات نور و صدا
طراحی داخلی سنتی

هتل و مبلمان خانگی
تجهیزات موزه
کتابخانه و تجهیزات

تجهیزات چوبی مذهبی
سالن های همایش

مبلمان هتلی و خانگی

مبلمان کلاسیک

کسب اطلاعات بیشتر

مبلمان مدرن

کسب اطلاعات بیشتر

سرویس اتاق خواب

کسب اطلاعات بیشتر

KITCHEN SYSTEM

آشپزخانه کلاسیک

کسب اطلاعات بیشتر

آشپزخانه مدرن

کسب اطلاعات بیشتر

Every project is a new challenge to produce something unique.

تجیهزات چوبی مذهبی

تجهیزات چوبی مساجد

کسب اطلاعات بیشتر

انواع درب های قلم زنی نفیس

کسب اطلاعات بیشتر

درب های گره چینی

کسب اطلاعات بیشتر

تجهیزات مذهبی

کسب اطلاعات بیشتر

طراحی و ساخت انواع منبر های مساجد

کسب اطلاعات بیشتر

محراب چوبی مساجد

کسب اطلاعات بیشتر